Головна Про компанію Співробітники Послуги Ціни Публікації Запитання Контакти

 

Правове роз’яснення щодо навчання інвалідів
за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів
 
В період вступної компанії абітурієнтів до навчальних закладів, важливо знати, про пільги для студентів інвалідів.
Так, одним із способів соціальної захищеності інвалідів в Україні є їх професійна реабілітація.
Чинне законодавство передбачає можливість інваліду здобути професію у навчальному закладі на оплатній основі з компенсацією за рахунок державних коштів.
Згідно ст. 20 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” передбачено, що, - суми адміністративно-господарських санкцій і пені, що надійшли до державного бюджету, використовуються Фондом соціального захисту інвалідів, в тому числі на надання фінансової допомоги на здійснення заходів соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної та професійної реабілітації інвалідів (відновлення працездатності шляхом забезпечення інваліда технічними реабілітаційними засобами, створення умов для занять фізичною культурою і спортом, оплата навчання та перекваліфікації та інше.Фінансова допомога надається лише за наявності рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни.
Відповідно до п.п. 2, 8, 11 Порядку використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, затвердженого Постановою КМ України від 31 січня 2007 р. N 70 "Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", - сума санкцій та пеня використовуються для: ... 5) надання фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі: інвалідам шляхом оплати: - вартості їх навчання та перекваліфікації у навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії. Мінпраці щороку затверджує кошторис Фонду соціального захисту інвалідів на відповідний рік за його поданням в установленому законодавством порядку. Інваліди (законні представники інвалідів) звертаються для фінансування витрат на навчання - до відділення Фонду за місцем реєстрації проживання.
У відповідності до п. 2.10, 2.11, 4.8.5, 4.8.6 Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики 06.09.2010 р. N 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 р. за N 954/18249, - 2.10. Заявник - фізична особа за реєстрацією місця проживання звертається із заявою до: відділення Фонду для здійснення видатків на навчання;
2.11. До заяви заявник - фізична особа надає такі документи:
копію паспорта (1, 2, 11 сторінки), а також, за потреби, копію паспорта законного представника інваліда, документа, що підтверджує його повноваження;
копію свідоцтва про народження дитини-інваліда, копію паспорта законного представника дитини-інваліда, документа, що підтверджує його повноваження;
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або паспорта з позначкою щодо наявності права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера;
копію довідки МСЕК про встановлення інвалідності (для дітей-інвалідів – висновок ЛКК);
копію індивідуальної програми реабілітації інваліда (дитини-інваліда);
інші документи, передбачені підпунктом 4.8.5 пункту 4.8 Інструкції (у разі потреби).
4.8.5. Для отримання фінансової допомоги на оплату вартості навчання та перекваліфікації вперше заявник-фізична особа звертається (із заявою) до відділення Фонду за місцем реєстрації проживання та надає документи, зазначені у пункті 2.11 Інструкції, а також:
копію документа державного зразка про освіту (повну загальну середню освіту, базову загальну освіту);
копію сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (за наявності);
копію трудової книжки (за наявності);
повідомлення навчального закладу, що підтверджує його готовність надати освітні послуги інваліду;
документи, що підтверджують приналежність інваліда до числа осіб, зазначених у підпункті 4.8.9 Інструкції;
документ, що підтверджує вартість надання освітніх послуг за навчальний рік посеместрово;
довідку про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, затверджену наказом Мінпраці від 22.07.2003 N 204, зареєстрованим в Мін'юсті 13.08.2003 за N 709/8030.
Інваліди, які вже навчаються за рахунок коштів Фонду, надають разом із заявою:
довідку навчального закладу про відсутність фінансової та академічної заборгованості;
копію залікової книжки (перша сторінка та сторінка, заповнена за результатами останнього семестру).
4.8.6. Після прийняття рішення про надання фінансової допомоги на оплату вартості навчання та перекваліфікації шляхом відшкодування витрат протягом 10 робочих днів укладається договір про відшкодування витрат на навчання та перекваліфікацію.
Договір про відшкодування витрат на навчання та перекваліфікацію укладається між надавачем освітніх послуг, платником (відділенням Фонду) та одержувачем послуг (студентом, учнем).
Інвалід надсилає на адресу відділення Фонду відповідний підписаний примірник договору не пізніше десяти днів з дня його отримання. У разі порушення інвалідом вказаного строку без поважних причин відділення Фонду має право скасувати рішення про надання фінансової допомоги. Якщо вказаний строк порушено інвалідом з поважних причин, відділення Фонду продовжує вказаний строк, але не більше ніж на двадцять днів.
Отже, інвалід, який бажає здобути професію у навчальному закладі на платній основі може повністю або частково отримати відшкодування вартості такого навчання.
Відшкодування вартості навчання відбувається на підставі трьохстороннього договору, який укладається між навчальним закладом, Фондом соціального захисту інвалідів та Студентом.
Для укладення такого договору студенту необхідно звернутись з відповідною заявою та доданими до неї документами до Фонду соціального захисту інвалідів.
За наслідками розгляду поданої заяви Фонд приймає рішення.
При позитивному рішенні Фонду, укладається трьохсторонній договір між навчальним закладом, Фондом та Студентом про відшкодування вартості навчання.
Згідно договору Фонд зобов’язаний оплачувати вартість навчання у навчальному закладі або компенсувати таку оплату студенту.
 
Найчук Ольга Євгеніївна,
юрист АО “АК “Якименко та Партнери”

 

Послуги

Про компанію

Контакти

Лічильники
Яндекс.Метрика
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Rada.info